Wat is Musicality 4 Kids?

Musicality 4 Kids zijn groepslessen zingen voor kinderen van 5 tot en met 13 jaar, die gezamenlijk de beginselen van zangtechniek leren en samen leren zingen. Samen muziek maken en liedjes zingen draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van uw kind en het vergroot de affiniteit met muziek. Daarnaast werkt het uitermate ontspannend om eventjes puur en alleen met muziek bezig te zijn en beleven de kinderen plezier aan het sociale aspect van een groepsles.

Waarom zangles in groepsverband? Zingen leer je niet alleen door het zelf te doen, maar ook door veel te luisteren en te kijken naar anderen. Tevens is er binnen een groepsdynamiek ruimte voor verlegen kinderen om toch de voordelen en het plezier van zangles te kunnen ervaren.  Groepslessen zijn daarmee een uitstekend plek om te experimenteren en te leren van elkaar. Daarnaast is zangles in groepsverband uiteraard kostendrukkend en daarmee goedkoper per leerling dan privé zangles.

Tijdens de lessen gaan we spelenderwijs aan de slag met zangtechniek. D.m.v. oefeningetjes en spelletjes (die op het oog misschien weinig met zingen te maken hebben) wordt het spiergeheugen van de kinderen getraind, waardoor gezonde stemgewoontes ingeprent worden. Zodoende ontwikkelen de kinderen een gezond stemgebruik, waarvan ze niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst veel profijt zullen hebben. Een ontspannen, ongedwongen sfeer (en houding van de docente) zorgt ervoor dat kinderen zich veilig kunnen voelen om zich te uiten. Hierdoor kan een zekere mate van zelfvertrouwen opgebouwd worden, wat bijdraagt aan de emotionele ontwikkeling van uw kind.

Door deelname aan een jaarlijkse uitvoering leren kinderen om te gaan met zenuwen, plankenkoorts en eventuele faalangst. Tevens wordt vooraf gewerkt aan podiumpresentatie.

Bij Musicality 4 Kids worden zowel Nederlandstalige als Engelstalige liedjes gezongen, waardoor de kinderen hun uitspraak en begrip van zowel de Nederlandse als de Engelse taal op een speelse manier verbeteren.

Reacties zijn gesloten.